Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Teorētiskais seminārs: "Reālās konverģences procesa modelēšana Eiropas Savienības reģionā"

(publicēts 30.01.2013.)

2013. gada 28. janvārī (Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē, Aspazijas bulv. 5, 322. telpā) plkst. 16:00-18:00 notika teorētiskais seminārs par tēmu: Reālās konverģences procesa modelēšana Eiropas Savienības reģionā. Ar referātu uzstājas Oļegs Krasnopjorovs. Semināru vadīja Daina Šķiltere. Seminārā piedalījās 9 dalībnieki, tai skaitā pētnieki (pasniedzēji un doktoranti) un LR Finanšu ministrijas speciālisti.

Referātā tika aplūkotas reālās konverģences procesa modelēšanas metodes un to empīriskais pielietojums ES valstu un reģionu datiem, kā arī sniegts novērtējums par Latvijas vidējā ienākuma līmeņa konverģences uz ES-15 valstu rādītāju noteicošiem faktoriem. Tika secināts, ka lielākas izskaidrošanas spējas ir nosacītās konverģences modelim, atbilstoši kuram reģiona konverģences ceļš ir atkarīgs no tā, cik attīstīts ir šis reģions savas valsts ietvaros, savukārt valsts robežas vai piederība pie ES-15 vai ES-12 valstu grupas nav būtiski faktori. Tika atrasts, ka Latvijas vidējā ienākuma līmeņa konverģences dzinējspēks ir darba ražīguma kāpums, kuru daļēji nosaka tautsaimniecības strukturālās pārmaiņas.

Semināra nobeigumā tika sniegti priekšlikumi institūcijām, kas nodarbojas ar Latvijas tautsaimniecības struktūrpolitiku un reģionālo politiku, institūcijām un pētniekiem, kas nodarbojas ar Latvijas tautsaimniecības attīstības izpēti un analīzi, kā arī Centrālajai statistikas pārvaldei. Semināra gaitā bija apspriesti daudzi teorētiskie un praktiskie jautājumi, kā arī semināra dalībnieki izteica savus viedokļus par dotā pētījuma metodoloģiju, pētījuma priekšmetu, izmantojamo analītisko instrumentāriju, formulēto rekomendāciju saturu. Bija izteikts priekšlikums organizēt šogad vēl vismaz vienu teorētisko semināru par līdzīgo tematiku, aicinot uzstāties ar referātiem Latvijas Bankas speciālistus.

Prezentācija (PDF, 1,54 MB)