Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

LU 73.konferences sēde “Ekonometrisko modeļu metodoloģijas jautājumi”

(publicēts 21.01.2015.)

LU 73.konferences sēde “Ekonometrisko modeļu metodoloģijas jautājumi”
25.februārī, plkst. 15:00-18:00, Ekonomikas un vadības fakultāte, 322. aud., Aspazijas bulv. 5

Vadītāji: I. Arhipova, D. Šķiltere, E. Brēķis

M. Hazans
Smadzeņu aizplūde no Baltijas 21. gadsimtā

E. Zelgalve
Latvijas komercsabiedrību finanšu stāvokļa novērtējums: empīriskā pētījuma rezultāti

E. Zelgalve, A. Zaharčenko
Uzņēmumu vērtības noteikšanas metodoloģiskie aspekti

A. Tarvids
Pieejas ierobežošanas augstākajai izglītībai efektivitāte pārizglītošanas samazināšanā

I. Bērzkalne
Uzņēmuma kapitāla struktūras intervāla izmantošana vērtības palielināšanā

R. Freimane
Paneļdatu regresiju rezultātu jūtība pret modeļa specifikācijas variantiem

J. Baldunčiks
Inovāciju difūzija un tās izmantošana produkta dzīves cikla prognozēšanā

M. Krūmiņa
Sākumposma uzņēmējdarbība Latvijā, to ietekmējošie faktori un biznesa cikls

A. Ždanoviča
Ienākumu pārdales pakāpes un stimulu strādāt salīdzinājums Latvijā un citās es dalībvalstīs

V. Mičūne
Banku procentu likmju stīvuma novērtēšana Latvijā

O. Krasnopjorovs
Bezdarba strukturālās un cikliskās komponentes Latvijā ar Beveridža un Fīlipsa līkņu modeļiem

Referātu kopsavilkumi pieejami:
http://www.evf.lu.lv/konferences/lu-konferences/lu-73-konference/ekonometrisko-modelu-metodologijas-jautajumi/