Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Teorētiskais seminārs: "Agrobiznesa ražošanas faktoru atdeves ekonometriskais novērtējums"

(publicēts 04.11.2010.)

2010. gada 25. oktobrī (Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē, Aspazijas bulv. 5, 322. aud.) plkst. 17:00-19:00 notika teorētiskais seminārs par tēmu: Agrobiznesa ražošanas faktoru atdeves ekonometriskais novērtējums. Ar referātu uzstājas Guna Salputra. Semināru vadīja Ludmila Bandeviča. Seminārā piedalījās 13 dalībnieki. Ražošanas faktoru atdeves vērtēšana ir svarīga gan tautsaimniecības līmenī, gan katrā nozarē, jo ļauj atrast efektīvāko ražošanas faktoru izvietojumu ekonomikā, kas veicinātu tās izaugsmi. Referātā ir parādīts ekonometrisko metožu pielietojums specifiska sektora – agrobiznesa, kas pārstāv lauksaimniecības komerciālo daļu un izmanto lielāko daļu no valstī pieejamiem zemes resursiem, faktoru atdeves novērtējumā. Ražošanas funkcijas apvieno izmantoto kapitālu (ražošanas starppatēriņa un fiksētās izmaksas), darbaspēka nostrādāto laiku un izmantoto zemes platību to kopējās produktivitātes noteikšanai, kuru raksturo neto pievienotā vērtība. Distances funkcijas ir izmantotas, lai novērtētu dažāda ekonomiskā lieluma ražotāju efektivitāti salīdzinājumā ar labākās ražošanas prakses tehnoloģiskajām robežlīknēm, un aprēķinātu Malmkvista produktivitātes indeksus, kas raksturo produktivitātes izmaiņas laika periodā, kā arī ļauj novērtēt ražotāju tehnisko un ekonomisko efektivitāti. Semināra dalībnieki ar profesionālo ieinteresētību diskutēja par veiktajā pētījumā izmantoto terminoloģiju, ražošanas funkciju parametru novērtēšanas rezultātiem un to ekonomisko interpretāciju, agrobiznesa ilgtspējīgas attīstības rādītājiem, iespēju iekļaut analītiskajos aprēķinos ekoloģiskos faktorus un zemes kvalitāti u.tml.

Prezentācija (PDF, 975 KB)