Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Teorētiskais seminārs: "Kreditēšanas attīstība un tās ietekmes uz tautsaimniecību ekonometriskais novērtējums"

(publicēts 30.11.2010.)

2010. gada 29. novembrī (Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē, Aspazijas bulv. 5, 322. aud.) plkst. 17:00-18:30 notika teorētiskais seminārs par tēmu: Kreditēšanas attīstība un tās ietekmes uz tautsaimniecību ekonometriskais novērtējums. Ar referātu uzstājas Olga Ertuganova. Semināru vadīja Ismena Revina. Seminārā piedalījās 23 dalībnieki. Kreditēšanas procesu attīstība Latvijā un pārējās Baltijas valstīs, kā arī to loma reģiona ekonomikas izaugsmē un vēlāk arī lejupslīdē parāda, ka kreditēšanas procesi ir vieni no galvenajiem ekonomikas attīstību ietekmējošajiem faktoriem Baltijas reģionā. Referātā tika izskatītas un izmantotas dažādas kvantitatīvās metodes kreditēšanas procesu un kreditēšanas ietekmes uz tautsaimniecību analīzei. Kreditēšanas attīstības novirzes no trenda analīze parādīja, kuros periodos Latvijā bija novērotas kreditēšanas buma un pārmērīgās kreditēšanas lejupslīdes epizodes. Tāpat ir veikta ES dalībvalstu un ekonomisko krīzi pieredzējušo valstu kreditēšanas un citu ievainojamības rādītāju novērtēšana un salīdzināšana ar klāsteru un faktoru analīzi. Lai novērtētu sakarību starp kreditēšanu un galvenajiem ekonomiskajiem rādītājiem, referātā tika veidoti gan salīdzinoši vienkārši lineāri modeļi (daudzfaktoru regresijas vienādojumi), gan arī sarežģītāki vektora autoregresijas un vektora kļūdu korekcijas modeļi. VAR modeļi ļāva novērtēt kredītu šoku savstarpējo dinamisko sakarību ar iekšzemes kopproduktu, cenu izmaiņām, tekošā konta bilanci un procentu likmēm īstermiņā, savukārt, VEC modeļi tika izveidoti ilgtermiņa sakarības novērtēšanai. Visas referātā izmantotās kvantitatīvas metodes un Latvijai izstrādātie modeļi ir aprobēti arī Lietuvas un Igaunijas statistiskajiem datiem. Semināra dalībnieki ar profesionālu ieinteresētību diskutēja par veiktajā pētījumā izmantoto terminoloģiju, metodēm un izveidotajiem modeļiem īstermiņa un ilgtermiņa kreditēšanas attīstības un tās ietekmes uz tautsaimniecību ekonometriskajai novērtēšanai, iegūtajiem rezultātiem un to ekonomisko interpretāciju, izteica daudzpusīgus viedokļus par kreditēšanas attīstības scenārijiem Latvijā un citās Baltijas valstīs, kā arī to analīzes iespējamiem analītiskajiem risinājumiem.

Prezentācija (PDF, 875 KB)