Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Konkursa jaunajiem zinātniekiem rezultāti 2011. gadā

(publicēts 01.12.2011.)

VALDES LĒMUMS

par biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija"
konkursa jaunajiem zinātniekiem 2011. gadā
konkursa rezultātu apstiprināšanu

Apstiprināt konkursa komisijas vienošanos piešķirt 2011. gadā prēmijas par veiktiem pētījumiem:

1. promocijas darbu grupā 1. prēmiju un 500 Ls balvu

Oļegam Tkačevam par darbu "FISKĀLĀS POLITIKAS IETEKME UZ TAUTSAIMNECĪBU"

2. promocijas darbu grupā 3. prēmiju un 250 Ls balvu

Aleksejam Niperam par darbu "NODOKĻU SLOGA IZMAIŅU IETEKME UZ LATVIJAS TAUTSAIMNECĪBU"

3. maģistru darbu grupā 2. prēmiju un 250 Ls balvu

Jekaterīnai Mosjakinai par darbu "RIGIBOR LIKME UN TĀS PROGNOZĒŠANAS IESPĒJAS"

Biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija"
valdes priekšsēdētāja L. Bandeviča

Rīgā 2011. gada 30. novembrī