Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Biedrības "Latvijas Ekonometristu asociācija" rīcības plāns 2012. gadam

(publicēts 03.02.2012.)

 

Nr.

Darbības virzieni

Termiņš

Atbildīgie

1.

Kopīgo pasākumu organizēšana ar radniecīgām Latvijas asociācijām (Latvijas Ekonomistu asociācija, Latvijas Statistiķu asociācija, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija)

2012.g., februāris-
decembris

P. Rivža
B. Sloka
S. Bāliņa
M. Kazāks
L. Bandeviča

2.

Informatīvā biļetena Nr. 2(2), 2011 satura elektroniskās versijas sagatavošana un tās ievadīšana biedrības mājas lapā

2012.g., janvāris-
februāris

P. Rivža
L. Bandeviča
L. Neiders
E. Brēķis
M. Danusēvičs

3.

Biedrības mājas lapas uzturēšana un regulāra pilnveidošana, izmantojot tajā materiālus latviešu un angļu valodās

2012.g.

M. Danusēvičs

4.

Teorētisko semināru organizēšana

vismaz reizi ceturksnī

L. Bandeviča
E. Brēķis
B. Sloka
A. Auziņa
M. Lindemane

5.

Izbraukuma teorētiskā semināra organizēšana (uz Tartu Universitāti, Igaunija)

2012.g., septembris

B. Sloka
P. Rivža
M. Lindemane
A. Auziņa
D. Jasjko
D. Kalsone
Tiiu Paas (no Igaunijas)

6.

Zinātnisko darbu (maģistra darbi, promocijas darbi) konkursa rīkošanas nolikuma pilnveide, konkursa darbu vērtēšanas komisijas izveide, zinātnisko darbu konkursa izsludināšana un jauno sponsoru finansiālā atbalsta meklēšana

2012.g., marts-aprīlis

B. Sloka
I. Revina
R. Počs
E. Brēķis
M. Danusēvičs
L. Bandeviča

7.

Informācijas apmaiņa ar līdzīgām starptautiskajām asociācijām un sadarbības uzsākšana

2012.g., marts-
decembris

S. Bāliņa
J. Krūmiņš
I. Arhipova
Dž. Dimante
M. Kazāks

8.

Vārdnīcas Matemātiskās modelēšanas un kvantitatīvās analīzes terminu vārdnīca ekonomikā izstrādāšana, izmantojot LEA interneta vietni

2012.g., februāris-
decembris

galvenā redaktore
darba grupu vadītāji

9.

Kopīgo zinātnisko publikāciju sagatavošana latviešu un angļu valodā, prezentējot un popularizējot Latvijā un ārzemēs biedrības LEA aktivitāšu virzienus, tās mērķus un uzdevumus

2012.g., februāris-
decembris

Visi LEA biedri

10.

Biedru pilnsapulču organizēšana

2012.g., maijs
2012.g., decembris

L. Bandeviča
E. Brēķis