Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Dalība Latvijas Universitātes 70. konferencē

(publicēts 15.02.2012.)

2012. gada 02. februārī LU 70. konferences ietvaros (Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē, Aspazijas bulv. 5, 322. telpā) plkst. 14:00-17:00 notika sekcijas Ekonometrija un kvantitatīvās analīzes metodes vadības lēmumu pieņemšanai ekonomikā sēde. Ar referātu uzstājas 6 dalībnieki, no tiem 5 dalībnieki ir biedrības LEA biedri. Sekcijas sēdi vadīja Ludmila Bandeviča. Sekcijas sēdē piedalījās 11 dalībnieki.

Sekcijas darba programma (PDF, 93 KB)

Referātu prezentācijas: