Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Teorētiskais seminārs: "Latvijas un Eiropas iedzīvotāju veselības modeļi"

(publicēts 19.03.2012.)

2012. gada 15. martā (Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē, Aspazijas bulv. 5, 322. telpā) plkst. 16:00-17:30 notika teorētiskais seminārs par tēmu: Latvijas un Eiropas iedzīvotāju veselības modeļi. Ar referātu uzstājas Irina Možajeva. Semināru vadīja Edgars Brēķis.

Seminārā piedalījās 11 dalībnieki, tai skaitā pētnieki (pasniedzēji un doktoranti) un praktiķi (Veselības ekonomikas asociācijas biedri). Referātā bija izklāstītas veselības novērtēšanas un ekonometriskās modelēšanas problēmas, kā arī piedāvāti šo problēmu iespējamie risinājumi. Tika analizēti autores izstrādāto Latvijas un Eiropas iedzīvotāju veselības modeļu rezultāti, sniedzot secinājumus un ieteikumus veselības ekonomistiem un nacionālās veselības politikas veidotājiem. Tika apspriestas pašnovērtētās veselības modelēšanai pielietotās ekonometriskās metodoloģijas (daudzdimensiju stereotipa logit modeļa) priekšrocības pār literatūrā problemātikai klasiski pielietojamo viendimensijas modeļu veidiem.

Semināra dalībnieki ar lielu profesionālo ieinteresētību diskutēja par teorētiskiem un praktiskiem veiktā pētījuma aspektiem, t.sk., par pielietoto analītisko instrumentāriju, pētījuma rezultātu ilgtspēju un to potenciālu veselības un citu politiku veidošanas procesā. Tika ieteikti daži zinātniskie virzieni pētījuma turpināšanai, apspriesti sabiedrības izglītošanas un uzrunāšanas jautājumi, kā arī iezīmēti kanāli, caur kuriem ir iespējams veicināt situāciju veselības jomā mūsu valstī. Tāpat dalībnieki izteica savus viedokļus par veselības ekonomikas zinātnes attīstības iespējām Latvijā. Bija izteikts priekšlikums organizēt šogad maijā-jūnijā mēnesī biedrības Latvijas Ekonometristu asociācija un biedrības Veselības ekonomikas asociācija kopīgu teorētisko semināru, piesaistot plašāko Latvijas sabiedrības speciālistu loku.

Prezentācija (PDF, 8,18 MB)