Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

Teorētiskais seminārs: "Latvijas darba tirgus funkcionēšanas ekonometriskais novērtējums"

(publicēts 05.04.2012.)

2012. gada 02. aprīlī (Latvijas Universitātē, Ekonomikas un vadības fakultātē, Aspazijas bulv. 5, 322. telpā) plkst. 16:00-17:30 notika teorētiskais seminārs par tēmu: Latvijas darba tirgus funkcionēšanas ekonometriskais novērtējums. Ar referātu uzstājas Anna Zasova. Semināru vadīja Māra Gulbe. Seminārā piedalījās 6 dalībnieki.

Referātā bija aplūkota darba tirgus elastības nozīme kontekstā ar Latvijas plānoto dalību eirozonā, apskatīta Eiropas valstu darba tirgus rādītāju dinamika 2008. gada krīzes laikā, kā arī sniegts atsevišķu darba tirgus elastību raksturojošo rādītāju novērtējums Latvijai, Lietuvai un Igaunijai. Semināra dalībnieki ar lielu profesionālo ieinteresētību diskutēja par pētījumā izmantoto analītisko instrumentāriju, par iegūtiem rezultātiem un to interpretāciju. Bija ieteikti daži metodoloģiskie virzieni pētījuma turpināšanai. Semināra dalībnieki apsprieda ierobežojumus, kurus uzliek uz darba tirgus analīzi atsevišķo statistisko rādītāju nepilnības (piemēram, darba samaksas statistikas nepilnības un precīzu datu trūkums attiecībā uz Latvijas iedzīvotāju darba emigrāciju). Tāpat tika apspriestas metodoloģiskās atšķirības starp referāta autores izmantoto pieeju un Eiropas Komisijas pieeju līdzsvara bezdarba novērtējumam un diskutēts par to, kura no metodikām ir labāk piemērota Latvijas līdzsvara bezdarba līmeņa novērtēšanai.

Prezentācija (PDF, 341 KB)