Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

2013. gada 18.marta LEA biedru pilnsapulce

(publicēts 24.03.2013.)

2013. gada 18. martā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē notika biedrības LEA biedru pilnsapulce. Tās dienas kārtībā bija iekļauti šādi jautājumi:

1. Atskaite par biedrības LEA aktivitātēm 2012. gadā.
Ziņo: L. Bandeviča

2. Biedrības LEA ziņojuma un gada pārskata apspriešana un apstiprināšana.
Ziņo: revidente Dž. Dimante

Prezentācija (PDF, 196 KB)