Aktualitātes Biedrības statūti Valde un biedri Uzņemšana Biedru sapulces Darba grupas Kontakti un rekvizīti
 
Zinātniski pētnieciskā partnerība ar radniecīgām Latvijas asociācijām
Starptautiskā zinātniski pētnieciskā partnerība
Redakcionālā darbība
Terminoloģiju pilnveide
Tematisko semināru organizēšana
Zinātnisko darbu konkursu rīkošana
Zinātnisko monogrāfiju un mācību grāmatu atbalstīšana
Ieteikumi praktiskiem pielietojumiem

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

LĒMUMS par Biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija” pilnsapulces sasaukšanu

(publicēts 01.03.2018.)

Uz 2018. gada 5. februārī valdes locekļiem valdes nosūtīto aicinājumu līdz 2018. gada 19. februārim elektroniski nobalsot par biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija” pilnsapulces sasaukšanu, tika saņemtas 11 valdes locekļu atbildes.

Pamatojoties uz Biedrības valdes balsojumu (balsošanā piedalījās 11 valdes locekļi no 12 valdes locekļiem, balsojuma rezultāti: PAR – 11; PRET - 0 vai ATTURĀS – 0), un ņemot vērā saņemtos priekšlikumus par pilnsapulces sākuma laiku, NOLEMTS:

(1) Kārtējā biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija” pilnsapulce tiek sasaukta 2018. gada 20.martā plkst. 17:00 Aspazijas bulv.5, 322. telpā.

(2) Kārtējās biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija” pilnsapulces dienas kārtība:
1. LEA valdes pārskata ziņojums par 2017.g. darbības rezultātiem (ziņo Irina Arhipova)
2. LEA revidentes ziņojums (ziņo Rita Freimane).
3. Par LEA paredzētājām aktivitātēm 2018.gadā (ziņo Irina Arhipova).
4. Revidenta ievēlēšana 2018.-2021. gadam.
5. Valdes ievēlēšana 2018.-2021. gadam.
6. Valdes priekšsēdētāja ievēlēšana 2018.-2021. gadam.
7. Sekretāra ievēlēšana 2018.-2021. gadam.
8. Dažādi.

Biedrības „Latvijas Ekonometristu asociācija
valdes priekšsēdētāja
I. Arhipova
19.02.2018.